• Gabinet Diagnozy
  i Terapii Logopedycznej

  agata korandy

 • gabinet diagnozy
  i terapii logopedycznej

  agata korandy

https://logopeda.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/04/2_Logopeda_Katowice_Agata_Korandy-750x1400.png

Kiedy do logopedy?

 • Niepokojący sposób mówienia dziecka
 • 3 latek jeszcze nie mówi, a 4 latek mówi mniej niż jego rówieśnicy
 • Dziecko nawykowo mówi przez nos
 • Zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka
 • Kiedy występują wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy
 • Dziecko powtarza sylaby

Nie czekaj, aż dziecko z tego „wyrośnie”! Nieleczone wady wymowy w przyszłości mogą zaburzyć procesy poznawcze, społeczne i możliwości edukacyjne dziecka. Problemy z mową mogą wpłynąć negatywnie na samoocenę i poczucie własnej wartości.

Przyczynami wad wymowy zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, które konsultuje logopeda, mogą być m. in.:
nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia (np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, podniebienie zbyt krótkie lub zbyt wysokie tzw. gotyckie), wady zgryzu i uzębienia, krzywa przegroda nosowa, przerost trzeciego migdałka;
obniżona sprawność narządów artykulacyjnych z uwagi m. in. na: utrzymujące się zbyt długo połykanie niemowlęce, ssanie kciuka czy smoczka, niewłaściwą dietę;
nieprawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego (np. ustny tor oddechu podczas snu czy milczenia);
nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu ;
nieprawidłowe przetwarzanie bodźców słuchowych i czuciowych (np. trudności z różnicowaniem dźwięków mowy czy wykonywaniem celowych ruchów artykulacyjnych);
uwarunkowania środowiskowe (np. niewłaściwe wzorce językowe, złe nawyki ukształtowane przez opiekunów, dwujęzyczność).

Gabinet Logopeda Katowice

Pracujemy wg następujących kroków:

Konsultacja

to spotkanie z logopedą, przeznaczone dla pacjentów lub ich opiekunów, na którym logopeda wyjaśnia istotę zaburzenia. Podczas konsultacji logopedycznych omawiane również są przyczyny zaburzenia oraz sposoby jak należy prowadzić terapię z dzieckiem w domu.

Diagnoza

to sposób postępowania badawczego w celu dokonania pełnego opisu zjawisk logopedycznych, wyczerpującego wyjaśnienia oraz określenia tendencji rozwojowej. Diagnoza obejmuje rozpoznanie, program terapii i prognozę.

Terapia

to podzielona na etapy całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

o mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyłam studia z zakresu Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Na co dzień jestem wychowawcą klas młodszych w Szkole Podstawowej i nauczycielem logopedą. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka, jego możliwościami i zainteresowaniami. Moim celem jest udzielenie profesjonalnej pomocy, wsparcie oraz wskazywanie dalszego kierunku rozwoju. Udzielam również konsultacji skierowanych do rodziców borykających się z niepokojem dotyczącym funkcjonowania ich dziecka w środowisku szkolnym i przedszkolnym. W moim gabinecie w Katowicach panuje miła atmosfera, uczymy się przez zabawę, a zajęcia są zróżnicowane i ciekawe.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu terapii i wspomagania rozwoju dziecka m.in.:

 1. SI w terapii logopedycznej dziecka z ASD
  Akademia Logopedy 2020
 2. Terapia Miofunkcjonalna
  Akademia Logopedy 2020
 3. AAC Mity i fakty
  Akademia Logopedy 2020
 4. Rotacyzm – terapia krok po kroku
  Dobra Kadra Centrum kształcenia 2021
 5. Seplenienie międzyzębowe – postępowanie logopedyczne
  Dobra Kadra Centrum kształcenia 2021
 6. Jak wyciszyć grupę? – zabawy i ćwiczenia wyciszające
  Szkolenia Famiga, webinar 2021
 7. Nieśmiałe dziecko – przyczyny, integracja i aktywizacja
  Szkolenia Famiga webinar 2021
 8. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
  Konferencja Szkoleniowa LIBRUS 2021
 9. Urwis w klasie, czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym
  Instytut kształcenia EKO TUR 2022

Blog

Innowacyjny sprzęt w gabinecie logopedycznym

Słuchawki FORBRAIN to urządzenie do treningu słuchowo – głosowego, bazującego na sprzężeniu zwrotnym. Dzięki specjalnie opracowanemu dynamicznemu filtrowi, głos podlega modulacji i odpowiedniemu wzmocnieniu, co wpływa na lepszą percepcję oraz przetwarzanie informacji zmysłowych. Kiedy mówimy, używając słuchawek Forbrain, głos natychmiast

więcej