Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyłam studia z zakresu Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Na co dzień jestem wychowawcą klas młodszych w Szkole Podstawowej i nauczycielem logopedą. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka, jego możliwościami i zainteresowaniami. Moim celem jest udzielenie profesjonalnej pomocy, wsparcie oraz wskazywanie dalszego kierunku rozwoju. Udzielam również konsultacji skierowanych do rodziców borykających się z niepokojem dotyczącym funkcjonowania ich dziecka w środowisku szkolnym i przedszkolnym. W moim gabinecie panuje miła atmosfera, uczymy się przez zabawę, a zajęcia są zróżnicowane i ciekawe.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu terapii i wspomagania rozwoju dziecka m.in.:

SI w terapii logopedycznej dziecka z ASD
Akademia Logopedy 2020

Terapia Miofunkcjonalna
Akademia Logopedy 2020

AAC Mity i fakty
Akademia Logopedy 2020

Rotacyzm – terapia krok po kroku
Dobra Kadra Centrum kształcenia 2021

Seplenienie międzyzębowe – postępowanie logopedyczne
Dobra Kadra Centrum kształcenia 2021

Jak wyciszyć grupę? – zabawy i ćwiczenia wyciszające
Szkolenia Famiga, webinar 2021

Nieśmiałe dziecko – przyczyny, integracja i aktywizacja
Szkolenia Famiga webinar 2021

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
Konferencja Szkoleniowa LIBRUS 2021

– Urwis w klasie, czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym
Instytut kształcenia EKO TUR 2022