Innowacyjny sprzęt w gabinecie logopedycznym

Słuchawki FORBRAIN to urządzenie do treningu słuchowo – głosowego, bazującego na sprzężeniu zwrotnym. Dzięki specjalnie opracowanemu dynamicznemu filtrowi, głos podlega modulacji i odpowiedniemu wzmocnieniu, co wpływa na lepszą percepcję oraz przetwarzanie informacji zmysłowych. Kiedy mówimy, używając słuchawek Forbrain, głos natychmiast powraca do nas droga kostną. Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań, przez kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Ten rodzaj przekazywania dźwięku działa 10 razy szybciej niż przekaz drogą powietrzną, a ponadto jego jakość jest dużo wyższa. Jest to bardziej naturalny sposób słuchania samego siebie. Tym samym przewodnictwo kostne pozwala słyszeć swój własny głos w bardzo wyraźny i naturalny sposób.

FORBRAIN oddziałuje bezpośrednio i stymuluje także układ przedsionkowy odpowiedzialny za zmysł równowagi i orientacji przestrzennej. Wpływa na poprawę kontroli ruchów stymulując małą motorykę, a tym samym również mowę. Systematyczne ćwiczenia umożliwiają poprawę w takich dziedzinach jak: mowa i komunikacja, uwaga i koncentracja, pamięć oraz uczenie się. Dzięki
tak wielu zaletom słuchawki FORBARIN skutecznie wspomagają terapię logopedyczną.

Korzyści:

 • poprawa uwagi, pamięci i koncentracji
 • poprawa czytania i pisania
 • poprawa mowy i artykulacji
 • większa pewność siebie
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • lepsza organizacja działań
 • lepsza orientacja w przestrzeni
 • poprawa w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi i koordynacji ruchowej
 • autoregulacja
 • większy poziom energii
 • poprawa w nauce języków obcych

Dla kogo?

dla dzieci:

 • z zaburzeniami SI
 • z problemami logopedycznymi
 • z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią
 • nadpobudliwych
 • z dysleksją