Prowadzę diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji związanymi ze spektrum autyzmu. Prowadzę również wczesną interwencję logopedyczną oraz wczesną naukę czytania. Ponadto zajmuję się terapią osób jąkających się, terapią dzieci z wadami słuchu. Pracuje również z dziećmi nadpobudliwymi i z zaburzeniami koncentracji uwagi.

Diagnoza logopedyczna ma na celu określenie problemów komunikacyjnych oraz wskazanie ich przyczyny. Pierwsze spotkanie z logopedą składa się z wywiadu z opiekunem oraz badania dziecka, które obejmuje:

 • ocenę sprawności narządów artykulacyjnych
 • ocenę toru oddechu
 • ocenę słuchu (fizycznego oraz fonematycznego)
 • ocenę nadawania oraz odbierania mowy
 • ocenę kompetencji komunikacyjnych

W ramach terapii logopedycznej stosuje m.in. ćwiczenia:

 • prawidłowego toru oddechowego, wydłużania fazy wydechowej,
 • prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu oro -facjalnego (tj. połykanie, żucie, gryzienie, odgryzanie)
 • motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, policzków, podniebienia)
 • percepcji słuchowej
 • poszerzania zasobu słownika biernego i czynnego
 • rozwijania umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • kształtowania swobodnej wypowiedzi

W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. elementy integracji sensorycznej, terapii ręki, elementy logorytmiki oraz gry edukacyjne i różnego rodzaju pomoce logopedyczne, uwzględniające zainteresowania pacjenta. Wykonuje masaże twarzy wspierające terapię logopedyczną.